AVG – Veilig mailen – kwaliteitsstatuut-Privacyreglement – cookieverklaring

De praktijk voldoet aan de  nieuwe norm van het NEN, de NTA-7516.

Alle E-mailverkeer moet beveiligd via ZORGMAIL verlopen. Stuur dus nooit vertrouwelijke informatie en/of bijlage(n) via het standaard e-mailadres van psychologiepraktijken.com. Voor aanmeldingen, het wijzigen van afspraken of willen toesturen van vertrouwelijke informatie belt u de praktijk of stuurt u een bericht via ons contactformulier. Als u getekend heeft voor consent reguliere mail dan kunt u voor algemene of logistieke berichten ons normaal mailen.

De beveiligde ZORGMAIL uitwisseling vindt plaats op onze uitnodiging; u ontvangt een bericht om te openen middels 2-factorauthenticatie met SMS. Om te kunnen voldoen aan de NTA 7516 norm is hiervoor wel uw 06 nummer benodigd. Klik hier voor de Zorgmail secure e-mail Viewer handleiding.

Kwaliteitsstatuut

Op 17 december 2021 is door MediQuest ons kwaliteitsstatuut Format C goedgekeurd.

AVG en GDRP

In verband met de AVG en GDRP regelgeving kunt u hier ons meest recente privacyreglement downloaden en hier onze cookieverklaring voor de website.

U verklaart tevens in de behandelovereenkomst hiervan kennis te hebben genomen en akkoord te zijn.

Nederlands Instituut van Psychologen – SER voorwaarden

Desirée Melssen is sinds 1992 lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en geregistreerd als Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg.

Haar registratienummer bij het NIP is 17783. Uiteraard is Desirée BIG geregistreerd onder nummer 19913513325. AGB code zorgverlener: 94-007779. AGB code praktijk: 94-058703.

Omdat u een behandelovereenkomst met onze praktijk aangaat zijn op al onze diensten de algemene leveringsvoorwaarden GGZ 2017 van toepassing en zal u gevraagd worden bij het bespreken van het behandelplan hiervoor akkoord te tekenen. Wij wijzen u op ons privacyreglement ter kennisgeving; u tekent ook hiervoor akkoord! Download ons meest recente privacyreglement hier.

Onze praktijk hanteert de meest recente NZA tarieven ontleend aan de tariefbeschikking.

In onze praktijk zijn wij gehouden aan de beroepscode en uiteraard de nieuwste regelgeving; vergeet niet om bij uw eerste afspraak uw legitimatie mee te nemen!

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Vanaf 1 oktober 2016 zijn wij verplicht om bij alle nieuwe cliënten ROM (Routine Outcome Monitoring) vragenlijsten af te nemen. Dit gebeurt bij aanvang en einde van elke behandeling binnen de producten van de Generalistische Basis-GGZ.

Bij aanvang van de behandeling ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor het online invullen via de beveiligde omgeving van de Zorgservicegroep van een vragenlijst (48 vragen). Aan het eind van het behandeltraject vragen wij u twee vragenlijsten in te vullen. Onze praktijk werkt samen met AkwaGGZ

AkwaGGZ verzameld geanonimiseerd de data uit deze verplichte vragenlijsten om de kwaliteit van de zorg te kunnen verbeteren en om onze kwaliteit van zorg te kunnen vergelijken met andere zorgaanbieders.

Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld en u kunt ons op deze manier helpen om de kwaliteit van onze zorgverlening te vergroten.

Klachtenregeling

Natuurlijk hopen wij dat het nooit zal voorkomen, maar in het geval van een klacht of geschil zouden wij graag direct door u persoonlijk geïnformeerd willen worden om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Download hier onze klachtenfolder met nadere informatie over de klachten en geschillenregeling P3NL.

Voor het aanmelden van uw klacht bij onze onafhankelijke instantie gebruikt u ons klachtenformulier.