Op deze pagina vindt u meer informatie over Psychologiepraktijk Desirée Melssen.

U kunt onze uitgebreide praktijkinformatie op verzoek per mail toegestuurd krijgen!

Wat is Generalistische Basis-GGZ?

Vanaf 1 januari 2014 wordt gesproken over Generalistische Basis-GGZ met daarin te onderscheiden productgroepen, afhankelijk van de diagnose en zorgzwaarte. Deze productgroepen zijn:

  • kort – 5 consulten
  • middel – 8 consulten
  • intensief – 12 consulten

Let op wat vergoed wordt

Huisartsen hebben een bepalende rol voor doorverwijzing. Dat heeft te maken met de verplichte screening voor de verzekeraar. Het is dan ook belangrijk dat u vooraf uw huisarts bezoekt, zodat deze een passende verwijsbrief op kan stellen voor u.

Daarnaast is het van groot belang om goed te controleren wat er wel en niet vergoed wordt in 2021. Uw verwijsbrief moet specifiek doorverwijzen naar Generalistische Basis GGZ. Daarbij moet de huisarts een (vermoedelijke) diagnose volgens de DSM-V vermelden.

Afspraak met of zonder verwijsbrief

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts; deze verwijsbrief dient aan enkele randvoorwaarden te voldoen en wij verstrekken op verzoek u uiteraard onze informatie en werkwijze! U kunt in dat geval niet direct een afspraak maken, want wij hebben naast uw verwijsbrief persoonlijke gegevens van u nodig om een zorgtraject aan te kunnen maken. Belt u ons gerust als hier vragen over zijn of gebruik ons contactformulier.

Het is uiteraard ook mogelijk om zonder verwijsbrief een afspraak op factuurbasis te maken als u niet voor vergoeding in aanmerking komt of wilt komen. Desirée Melssen kan u buiten de gangbare Basis-GGZ van dienst zijn bij rouwproblematiek, relaties, burn-out en werk gerelateerde vragen, coaching en algemene levensbeschouwing.

Bij consulten zonder verwijsbrief spreken wij over een onverzekerd product (OVP) binnen de GGZ. Wij hanteren hiervoor het gangbare NZA tarief productcode 198300 per consult € 110,00 BTW vrij.

Vergoeding van uw zorgkosten

U ontvangt van ons per mail uitgebreide informatie over de behandelovereenkomst, leveringsvoorwaarden, privacyreglement en de laatste praktijkinformatie.

In onze praktijkinformatie wordt duidelijk de werkwijze uitgelegd. Aan het einde van uw behandeltraject binnen onze praktijk ontvangt u een eindfactuur die u in zijn geheel aan ons betaalt (hoogte afhankelijk van het basis GGZ product); diezelfde factuur dient u ter declaratie in bij uw zorgverzekeraar. Wij doen ons best u vooraf te informeren over de te verwachten eigen bijdrage en altijd dient u rekening te houden met uw wettelijke eigen risico van € 385,00.

Wij zijn een niet gecontracteerde zorgverlener

Wij zijn een vrijgevestigde niet-gecontracteerde zorgverlener. Wij adviseren u dan ook met klem om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar wat uw (gedeeltelijke) vergoeding is. De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van uw type polis en verschilt per zorgverzekeraar.

Heeft u een restitutiepolis dan hanteren sommige zorgverzekeraars bij niet gecontracteerde zorg een lagere vergoeding dan het gangbare NZA tarief wat wij hanteren. Tot 2020 was deze vergoeding nog 100% maar daar lijkt in 2021 verandering in te zijn gekomen (ONVZ bijvoorbeeld).

Volledigheidshalve wijzen wij u op het feit dat in 2021 het verplichte eigen risico zorgverzekering 385 Euro bedraagt en door uw zorgverzekeraar in rekening zal worden gebracht. Dit zal samen met een eventuele eigen bijdrage verrekend worden na indienen van de eindfactuur die u van ons ontvangt.