Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkwijze 2024 binnen Psychologiepraktijk Desirée Melssen.

U kunt onze uitgebreide praktijkinformatie op verzoek per mail toegestuurd krijgen!

Generalistische Basis-GGZ zorgprestatiemodel 2024

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ: het zorgprestatiemodel.

Dit model brengt wijzigingen in de bedrijfsvoering, facturatie en vergoedingen met zich mee.

Omdat onze praktijk vrijgevestigd is en niet-gecontracteerde zorg verleent, is het van belang om te weten wat voor soort zorgverzekeringspolis is afgesloten. Bij een naturapolis vergoed de zorgverzekeraar uw kosten voor 56 % tot 80%. Uw wettelijke  eigen risico bedraagt voor 2024 € 385,00.

Heeft u een restitutiepolis? Informeer dan ook altijd vooraf wat uw vergoeding wordt; 100% vergoeding is ook hier helaas niet bij alle verzekeraars gangbaar meer.

Alleen vergoeding bij (vermoeden) DSM-V diagnose

Huisartsen hebben een bepalende rol voor doorverwijzing. Dat heeft te maken met de verplichte screening voor de verzekeraar. Het is dan ook belangrijk dat u vooraf uw huisarts bezoekt, zodat deze een passende verwijsbrief op kan stellen voor u.

Daarnaast is het van groot belang om goed te controleren wat er wel en niet vergoed wordt in 2023. Uw verwijsbrief moet specifiek doorverwijzen naar Generalistische Basis GGZ. Daarbij moet de huisarts een (vermoedelijke) diagnose volgens de DSM-V vermelden.

Afspraak met of zonder verwijsbrief

Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts; deze verwijsbrief dient aan enkele randvoorwaarden te voldoen en wij verstrekken op verzoek u uiteraard onze informatie en werkwijze! U kunt in dat geval niet direct een afspraak maken, want wij hebben naast uw verwijsbrief persoonlijke gegevens van u nodig om een zorgtraject aan te kunnen maken. Belt u ons gerust als hier vragen over zijn of gebruik ons contactformulier.

Het is uiteraard ook mogelijk om zonder verwijsbrief een afspraak op factuurbasis te maken als u niet voor vergoeding in aanmerking komt of wilt komen. Desirée Melssen kan u buiten de gangbare Basis-GGZ van dienst zijn bij rouwproblematiek, relaties, burn-out en werk gerelateerde vragen, coaching en algemene levensbeschouwing. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en tarieven.

WMG tarieven en factuurcodes Zorgprestatiemodel 2023

U ontvangt van ons per mail vooraf uitgebreide informatie over de behandelovereenkomst, leveringsvoorwaarden, privacyreglement en de laatste praktijkinformatie.

In onze praktijkinformatie wordt duidelijk de werkwijze uitgelegd. Wij hebben gekozen om consulten te verlenen op basis van 60 minuten (planning=realisatie); u kunt bij uw zorgverzekeraar informeren wat uw vergoeding in 2023 is voor de product codes CO0562 en CO0627. Klik hier voor een overzicht van alle gehanteerde tarieven.

Wij hanteren binnen de praktijk de vastgelegde WMG tarieven door de Nederlandse zorgautoriteit. U ontvangt maandelijks van de praktijk een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar, het factuurbedrag maakt u zelf aan ons over.

CO0562 Diagnostiek 60 minuten € 173,40  CO0627 Behandeling 60 minuten € 152,50

Wij zijn een niet gecontracteerde zorgverlener

Wij zijn een vrijgevestigde niet-gecontracteerde zorgverlener. Wij adviseren u dan ook met klem om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar wat uw (gedeeltelijke) vergoeding is. De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van uw type polis en verschilt per zorgverzekeraar.

Wij adviseren u altijd een restitutiepolis af te sluiten bij een zorgverzekeraar die nog wel 100% het WMG tarief vergoedt in 2022-2023.

Volledigheidshalve wijzen wij u op het feit dat in 2023 het verplichte eigen risico zorgverzekering € 385  bedraagt en door uw zorgverzekeraar in rekening zal worden gebracht. Dit zal samen met een eventuele eigen bijdrage verrekend worden na indienen van elke factuur die u van ons ontvangt.