Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Bij deze therapie wordt samen met een therapeut onderzocht wat denkgewoonten zijn. Bij cognitieve gedragstherapie gaan we ervan uit dat negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon niet komen door gebeurtenissen. We gaan ervan uit dat dit komt door de manier waarop gekeken wordt naar bepaalde gebeurtenissen. De therapeut leert iemand vervolgens de gedachten die niet helpen en hem of haar slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten.

Aanleren van helpende denkpatronen

Het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als mensen namelijk hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie. Uit dat onderzoek blijkt dat deze vorm van therapie effectief is bij het bestrijden van bijvoorbeeld angsten en depressie.

Veel toegepaste therapievorm

Deze cognitieve therapie is één van de meest toegepaste vormen van therapie in Nederland. Het gaat hier om een kortdurende, gestructureerde vorm van therapie die zich vooral richt op het heden en de toekomst. Samen met de therapeut wordt gekeken naar hoe de ‘verkeerde’ denkgewoonte is ontstaan en wordt deze aangepakt.

Hoe wordt het toegepast?

Uw psycholoog Desirée zal kort stilstaan bij uw verleden. Omdat er bij cognitieve gedragstherapie vooral gewerkt wordt richting het heden en de toekomst wordt hier niet te lang bij stilgestaan.

Tijdens uw sessies zal besproken worden hoe u een moeilijke situatie aanpakt en hoe u zich in zo’n situatie gedraagt. Daarna zal uw psycholoog samen met u bekijken hoe u zo’n situatie op een andere manier aan zou kunnen pakken. Vervolgens krijgt u oefeningen mee om deze manier van denken ook toe te passen in uw dagelijks leven.

Duur cognitieve gedragstherapie

Door middel van de huiswerkopdrachten wordt u gestimuleerd om ook buiten de sessies met uw psycholoog te werken aan uw behandeling. Dat is dan ook de reden dat deze vorm van therapie relatief kortdurend is. Gemiddeld heeft u tussen de vijf en vijfentwintig zittingen nodig om de behandeling af te sluiten. Mochten er meer zittingen nodig zijn gebeurt dit altijd in overleg met u.

Werkt cognitieve gedragstherapie?

Zoals bovenaan deze pagina ook al vermeld is dit een vorm van therapie waar zeer veel onderzoek naar is gedaan. Deze vorm van therapie blijkt een zeer effectieve manier te zijn. Vaak nog veel effectiever dan medicijnen, zeker op de lange termijn. Deze behandeling wordt vaak toegepast bij angststoornissen, eetstoornissen, milde depressies, alcoholverslaving en impuls- en psychosomatische problemen.

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat u baat heeft bij cognitieve gedragstherapie, dit verschilt per persoon. Eventueel heeft u meer baat bij een andere behandeling, dit bekijkt uw psycholoog Desirée graag samen met u.