Vertrouwen in de GGZ

Vandaag kondigen psychiaters, psychologen en GGZ-cliënten een rechtszaak aan tegen de NZa. Deze verplicht behandelaren in de GGZ om intieme informatie over de mentale en sociale problemen van cliënten aan een landelijke databank te leveren. Een onacceptabele schending van het medisch beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de spreekkamer. Op www.vertrouwenindeggz.nl is een crowdfunding gelanceerd om deze rechtszaak te bekostigen. Helpt u mee? #vertrouwenindeggz

Nummer 113 zelfmoordpreventie bestaat niet!

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verwarring-over-nummer-hulplijn-weer-dode-na-vergeefse-poging-om-113-te-bellen~b24a4f52/

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0900-0113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.

Mondbacterie oorzaak van alzheimer?

In verschillende kranten (Volkskrant, Telegraaf) stond vandaag een artikel dat een bacterie die tandvleesontstekingen veroorzaakt mogelijk ook een rol speelt bij de ziekte van Alzheimer. De resultaten komen van een verkennend onderzoek. Experts twijfelen daarom of er werkelijk een verband is.

In het onderzoek werden bacteriën die een belangrijk rol spelen bij tandvleesontstekingen (Porphyromonas gingivalis) ook gevonden in de hersenen van overleden alzheimerpatiënten. Dit is een interessante vinding, want de bacteriën blijken ook in staat om de hersencellen te beschadigen. Daarnaast hebben de onderzoekers een middel gevonden die de bacterie kan bestrijden.