Op deze pagina’s vindt u belangrijke informatie over de Basis-GGZ en regelgeving. Wat houdt generalistische basis GGZ in? En wat moet u erover weten? Dat vertellen we u hier. Ook lichten we u graag wat verder in over de regelgeving waarmee wij – en u dus ook – te maken hebben.

Belangrijke informatie over de Basis-GGZ

Vanaf 1 januari 2014 wordt gesproken over Generalistische Basis-GGZ. Het gaat hierbij om een aantal productgroepen, afhankelijk van de diagnose en zorgzwaarte. Deze productgroepen zijn:

  • kort – 5 consulten
  • middel – 8 consulten
  • intensief – 12 consulten

Meer informatie over Generalistische Basis-GGZ.

Belangrijke informatie over regelgeving

Psychologiepraktijk Desirée Melssen is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. Dit is een vereniging voor psychologen, die erg veel waarde hecht aan onder andere kwaliteit en nascholing. Net zoals Psychologiepraktijk Desirée Melssen dus. Daarnaast is het kwaliteitsstatuut goedgekeurd op 15 november 2016.

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft, alhoewel dat gelukkig niet zo vaak voorkomt. Als dit wel het geval is kunt u het klachtenformulier invullen welke u hier kunt vinden. Tevens is Psychologiepraktijk Desirée Melssen vanaf 1 oktober 2016 verplicht om ROM vragenlijsten af te nemen.

Hierover, en over de klachtenregeling kunt u meer lezen op de pagina regelgeving.