Op deze pagina’s vindt u belangrijke informatie over de Basis-GGZ en regelgeving. Wat houdt generalistische basis GGZ in? En wat moet u erover weten? Dat vertellen we u hier. Ook lichten we u graag wat verder in over de regelgeving waarmee wij – en u dus ook – te maken hebben.

Belangrijke informatie over de Basis-GGZ

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging voor de GGZ: het zorgprestatiemodel.

Omdat onze praktijk vrijgevestigd en niet-gecontracteerd is zal dit voor verzekerden met een naturapolis financiële consequenties hebben door de lagere vergoeding van de zorgkosten van 56 % tot 80 %.

Wij adviseren met klem een restitutiepolis in verband met de vergoeding en natuurlijk de vrije zorgkeuze. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar, want niet alle verzekeraars vergoeden in 2022 nog 100% van het door ons gehanteerde NZA tarief.

LET OP! Verzekerden bij CZ en IZZ-CZ moeten vooraf een akkoordverklaring aanvragen als aanmelding bij onze praktijk wordt overwogen.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel en tarieven 2022: klik hier. Op aanvraag kunnen wij u onze uitgebreide praktijkinformatie toesturen.

Informatie over regelgeving

Psychologiepraktijk Desirée Melssen is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen. Dit is een vereniging voor psychologen, die erg veel waarde hecht aan onder andere kwaliteit en nascholing. Net zoals Psychologiepraktijk Desirée Melssen dus.

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft, alhoewel dat gelukkig niet zo vaak voorkomt. Als dit wel het geval is kunt u het klachtenformulier invullen welke u hier kunt vinden. Tevens is Psychologiepraktijk Desirée Melssen vanaf 1 oktober 2016 verplicht om ROM vragenlijsten af te nemen.

Hierover, en over de klachtenregeling kunt u meer lezen op de pagina regelgeving.