Vertrouwen in de GGZ

Vandaag kondigen psychiaters, psychologen en GGZ-cliënten een rechtszaak aan tegen de NZa. Deze verplicht behandelaren in de GGZ om intieme informatie over de mentale en sociale problemen van cliënten aan een landelijke databank te leveren. Een onacceptabele schending van het medisch beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de spreekkamer. Op www.vertrouwenindeggz.nl is een crowdfunding gelanceerd om deze rechtszaak te bekostigen. Helpt u mee? #vertrouwenindeggz